Kultura korporacyjna

Stawianie ludzi na pierwszym miejscu, ciągłe dążenie do samodoskonalenia, promowanie mocnych stron i unikanie słabości oraz dążenie do doskonałości

Misja korporacyjna Tianyuan: rozwijanie zdrowia ludzkiego i tworzenie lepszej jakości życia razem

Cel korporacyjny Tianyuan: stworzenie globalnej marki i obsługa globalnych użytkowników

Filozofia biznesowa Tianyuan: zarządzanie zorientowane na ludzi, perspektywiczne podejmowanie decyzji, uczciwość i życzliwość, innowacja i transcendencja

Duch korporacyjny Tianyuan: zaangażowanie, innowacyjność, pragmatyzm i wydajność

Znormalizowana filozofia zarządzania

Filozofia technologiczna: Zawsze dążyć do innowacji i transcendencji w produktach i technologii.

Filozofia jakości: Jakość to życie przedsiębiorstwa.

Filozofia rynku: zbadać rynek, wykorzystać możliwości biznesowe, być szczerym z klientami i komunikować się z nimi.

Filozofia talentów: zorientowana na ludzi, uczciwa i życzliwa, sprawiedliwy system, równość szans, cnotliwa i utalentowana, niekonwencjonalne używanie, z cnotą i mniejszym talentem, używanie według talentu, talent bez cnoty, kultywacja i wykorzystanie, brak talentu bez cnoty, zdecydowanie nie wykorzystuj.

Styl pracy: dążyć do sukcesu, a nie usprawiedliwiać porażkę.

Filozofia zarządzania: skrupulatne planowanie+poprawne wskazówki+obowiązkowe wykonanie+dokładna ocena=zarządzanie